Digitalt KO

Vår fremtid er digital !!

Brandbu Røde Kors Hjelpekorps har noen år vært opptatt av utviklingen innen digitalisering av KO arbeid.


Vi bruker følgende hjelpemidler for Ko arbeid:


- OZI explorer

- Halling Track

- MapeSource (Garmin)

- BaseCamp (Garmin)

- GPS


Det stilles oftere og ofter strengere krav til dokumentasjon etter aksjoner.

Bruker vi digitale hjelpemiddler er det mye letere å dokumentere hva vi har gjort,


Kontakt oss hvis dette er noe du vil vite mer om.


Kotakt oss.


VAKTTELEFON:

905 85 676Digitalisering av KO

Brandbu Rkh har i noen år nå vært fokusert på digitale hjelpemidler i forbindelse med ko arbeid.


Er dette noe du vil lære mer om kontakt oss.


905 85 676


Webansvarlig brandbu-rkh.no 


Foto: HallingTrack.com

Copyright, Brandbu Røde Kors Hjelpekorps 2016

Nyheter:Årsmøte for 2015 er holdt.

Følgende styre ble valgt inn for neste periode.


Trond Vidar Solheim korpsleder


Laila K Brasrud

Operativleder/ n-leder


Stig Andre Brasrud

Administrativ leder


Frank Johnsen

Styremedlem /kasserer


Ann Charlotte Lunde

Styremedlem /sekretær


Yvonne B Åmot

Styremedlem /Røff


Ada B Hagen

Varamedlem

Brandbu Røde Kors Hjelpekorps


Hindrer og lindrer nød                                                                                                                        Vakttelefon 24/7: 905 85 676